polski angielski niemiecki
Niedziela, 17 stycznia 2021 r. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Zdjęcia nagłówka
ukryj
Informacja
Opublikowany: 2021-01-14
Informacja dla mieszkańców Gminy Przysucha, którzy będą mieć trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
W związku z realizacją kolejnego etapu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuję iż pod nr telefonu 48-675-00-39 wew. 139 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
będzie można uzyskać informację w sprawie dowozu do punktu szczepień osób starszych, które nie są  w stanie samodzielnie na szczepienie dojechać, oraz osób z niepełnosprawnością (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami) zamieszkałych na terenie Gminy Przysucha.


14-01-2021
Zasady bezpieczeństwa w etapie odpowiedzialności
Opublikowany: 2021-01-13
13-01-2021
Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – III edycja wojewódzka
Opublikowany: 2021-01-08
Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – III edycja wojewódzka

Konkurs skierowany  jest do sołectw z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2020 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład.

08-01-2021
Program Kultura EOG: trwa II nabór w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury
Opublikowany: 2021-01-08
Program Kultura EOG: trwa II nabór w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.
08-01-2021
ARiMR - Pieniądze na rozwój usług rolniczych - termin naboru wniosków wydłużony
Opublikowany: 2021-01-08
 ARiMR - Pieniądze na rozwój usług rolniczych - termin naboru wniosków wydłużony Pomoc na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach
08-01-2021
Szkolenie programowe 623 kompanii lekkiej piechoty.
Opublikowany: 2021-01-08
Szkolenie programowe 623 kompanii lekkiej piechoty. W dniach 09 - 10.01.2021r. na terenie Nadleśnictwa Przysucha odbędzie się szkolenie programowe 623 kompanii lekkiej piechoty. W wydarzeniu weźmie udział ponad 110 żołnierzy. W zakres szkolenia, żołnierzy 623klp w swoim SRO (Stałym Rejonie Odpowiedzialności) na terenie gminy Przysucha, wchodzić będzie m.in.: działania żołnierza w marszu ubezpieczonym, przygotowanie bazy patrolowej. Podczas szkolenia nie będzie wykorzystywana amunicja bojowa oraz środki pozoracji pola walki. Zajęcia nie będą generować konieczności zaangażowania podmiotów zewnętrznych. Szkolenie będzie przeprowadzał ppor. Rafał Prokopczyk.
08-01-2021
Nowa siłownia zewnętrzna powstanie na terenie gminy - Umowa o dofinansowanie już podpisana!
Opublikowany: 2021-01-07
Nowa siłownia zewnętrzna powstanie na terenie gminy - Umowa o dofinansowanie już podpisana! Pod koniec grudnia minionego roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą i Miastem Przysucha a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego „Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko”. Na ten cel złożony został wniosek o przyznanie pomocy do LGD „Razem dla Radomki” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, będącego oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania.
07-01-2021
KOMUNIKAT
Opublikowany: 2021-01-05
05-01-2021
Konkurs "Niepodległa 2021"
Opublikowany: 2021-01-05
Konkurs Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
05-01-2021
EtnoPolska 2021. Nabór wniosków na dotacje.
Opublikowany: 2021-01-05
EtnoPolska 2021. Nabór wniosków na dotacje. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.
05-01-2021
 1 2 3 4 5 6 »  Last ›
Statystyki
Odwiedzin dzisiaj: 35
Odwiedzin w sumie: 680008
Kontakt
Gmina i Miasto Przysucha 
Plac Kolberga 11 
26-400 Przysucha 
 
tel. +48 48 675 22 19
fax. +48 48 675 21 06
sekretariat@gminaprzysucha.pl
     
      Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
          Kasa jest czynna
       w godz. 7:30 - 11:30

NUMERY KONT BANKOWYCH
podatki, opłata skarbowa
Bank PEKAO S.A. Oddział w Przysusze
konto: 79124057031111000049016718
---------------------------------------------
opłaty za odpady komunalne
Bank PEKAO S.A. Oddział w Przysusze
konto: 14124057031111001095106240


WYKAZ TELEFONÓW
Przysucha
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31